Friday, June 23, 2017

lyrics by Kenneth Gärdestad

Kenneth and Ted Gärdestad in, I'm guessing, about 1980
[Image source: http://www.expressen.se/noje/nya-tuffa-tragedin-i-gardestad-familjen/ . Photo by Torbjörn Calvero.]
Kenneth Gärdestad wrote the lyrics; his brother Ted, ten years younger, was the popstar who wrote and performed the music.


For more about Ted, see http://michaelpeverett.blogspot.co.uk/2017/01/120-hours-of-tefl.html
Here's a couple of Kenneth's best-known lyrics, taken from the superb 1993 compilation/comeback album Kalendarium.  (Since Ted's death, other more ample compilations have taken its place, but Kalendarium is worth tracking down for its historical/cultural significance.)


[If you are a fan of the sheeny rose-steel production of classic Abba, then you may like to know that most of Gärdestad's recordings also have that Polar Music sound, with Björn and Benny in close attendance.]


"Sol, Vind Och Vatten"


D - Dsus4 - D - Dsus4 - D - G/D - D - G/D


D                   Em7         D           Em7

Ännu spelar syrsor till vindarnas sus
D                  Em7             G             A
Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus
D                  Em7            D              Em7
Och än strålar solen på brunbrända ben
    D             Em7               G             D
Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen


              Asus4        G                Asus4        G   
Det finns tid till försoning innan dagen är förbi
             F#m7                Em7              Asus4
För jag tror, jag tror på friheten jag lever i
        D                   A                   G
Och är det inte verklighet så drömmer jag

Asus4                                 Gmaj7
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
Em                  Em7               A        D
men det är på dig jag tänker i hemlighet
Asus4                        F#m7                        Bm  Bm/A
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Em                     A7                 D - G/D - D - G/D
Det, är mina drömmar vävda av

D                   Em7         D            Em7
Jag vill veta vägen till herdarnas hus
          D              Em7            G               A
Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus
          D                Em7          D            Em7
Det skymmer vid Sion och natten blir sval
         D              Em7              G              D
Men än doftar blommorna i skuggornas dal

               Asus4        G                  Asus4      G
Det finns tid till försoning innan natten slagit ut
             F#m7                Em7            Asus4
För jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut
        D                A                   G
Och är det inte verklighet så drömmer jag
 Asus4                                  Gmaj7

Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
Em                 Em7                   A      D
men det är på dig jag tänker i hemlighet
Asus4                                F#m7               Bm  Bm/A
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Em                   A7                D   -  G/D - D - G/D
Det är mina drömmar vävda av

Asus4                          F#m7                Bm   Bm/A
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Em                 A7                   G
Det är mina drömmar vävda av
D/F#      Em                A7                  D  - G/D - D - G/D - D ...
Mm, Ja, det är mina drömmar vävda av


"Sun, Wind And Water"

Still the grasshoppers are chirping to the wind's sigh
Still the balls rolling in the schoolyard's gravel
And still the sun is shining on brown-tanned legs
Still the birds are busy though the hour is late

There is time for reconciliation before the day is over
Because I believe, I believe in freedom I'm living in
And is that not reality, and so I dream

Sun, wind and water are the best things that I know
But it is you that I'm thinking of in secret
Sun, wind and water, high mountains and deep seas
That's what my dreams are woven of

I want to know the way to the shepherds' house
I need to be surrounded by a guiding star's light
It is silent at Zion and the night gets cool
But still the scent of the flowers in the shadowy dale

There is time for reconciliation before the night breaks out
Because I believe, I believe that life gets a happy ending
And is that not reality, and so I dream

Sun, wind and water are the best things that I know
But it is you that I'm thinking of in secret
Sun, wind and water, high mountains and deep seas
That's what my dreams are woven of

Sun, wind and water, high mountains and deep seas
That's what my dreams are woven of
Mm yes, that's what my dreams are woven ofKenneth recalled (in the liner note):
Lena Andersson höll på att spela in en platta med visor skrivna av gräddan av Sveriges kompositörer. Vi blev tillfrågade och Ted skrev melodin direkt för Lena och klämde i på svenska för ovanlighetens skull, annars är det alltid engelskan som är hans musikspråk. Sol, vin och vatten blev till slut Sol, vind och vatten.


Lena Andersson was recording an album of songs written by the cream of Sweden's composers. We were asked and Ted wrote the melody for Lena directly and, unusually, annotated it in Swedish, because otherwise English is always his language when composing. "Sun, wine and water" eventually turned into "Sun, wind and water".


Here is Lena Andersson's version, showcasing her lovely voice, with just piano for accompaniment:
But the classic recording is Ted's lively west coast style version with its weaving acoustic guitar runs, in 1973. The art of the opening is to reveal only a hint of the wealth of melody to come,  so that the song is a continually unfolding surprise.

And here's my own version:*
"Himlen Är Oskyldigt Blå"
Himlen är oskyldigt blå,
som ögon när barnen är små.
Att regndroppar faller som tårarna gör,
rår inte stjärnorna för.
Älskling jag vet hur det känns,
när broar till tryggheten bränns.
Fast tiden har jagat oss in i en vrå,
är himlen så oskyldigt blå.När vi växte upp, lekte livet,
vi var evighetens hopp.
Det var helt självklart att vår
framtid skulle bli,
oförbrukat fri.Somrar svepte fram,
jorden värmde våra fötter där vi sprang
Rågen gungade, och gräset växte grönt.
Hela livet var så skönt.Himlen är oskyldigt blå,
som ögon när barnen är små.
Att regndroppar faller som tårarna gör,
det rår inte stjärnorna för.
Älskling, jag vet hur det känns,
när broar till tryggheten bränns.
Fast tiden har jagat oss in i en vrå,
är himlen så oskyldigt blå.Frusna på en strand,
Flög vi med drakar medans
tiden flöt iland.
Vi var barn som ingen ondska kunde nå
himlen var så blåNu tar molnen mark.
Jag var förblindad av att solen sken så stark.
Men mina ögon kommer alltid le mot dig.
Kan det begäras mer av mig.Himlen är oskyldigt blå,
djupaste hav likaså.
Att regndroppar faller som tårarna gör,
det rår inte stjärnorna för.
Älskling, jag vet hur det känns,
när broar till tryggheten bränns.
Fast tiden har jagat, oss in i en vrå.
Är himlen så oskyldigt blå"The sky is the purest blue"The sky is the purest blue,
Like the eyes of small children.
That raindrops fall as tears do,
Does not matter to the stars.
Darling I know how it feels
When the bridges to safety are burned.
Though time has hunted us into a corner,
the sky is the purest blue.When we were growing up, life was play,
and we were eternity's hope.
It was so clear to us
our future would be
entirely free.Summers swept forward,
The earth warmed our feet as we ran,
The rye swayed, and the grass grew green.
All life was so lovely.The sky is the purest blue,
Like the eyes of small children.
That raindrops fall as the tears do,
Does not matter to the stars.
Darling, I know how it feels
When the bridges to safety are burned.
Though time has hunted us into a corner,
The sky is the purest blue.Freezing on the strand,
We flew with dragons while
the tide flooded land.
We were children whom no evil could reach,
The sky was so blue.Now the clouds recede.
I was blinded cos the sun shone so strong.
But my eyes will always smile at you,
Could you ask more of me?The sky is the purest blue,
like the deepest sea.
That raindrops fall as tears do,
It does not matter to the stars.
Darling I know how it feels
When the bridges to safety are burned.
Though time has hunted us into a corner
the sky is the purest blue.


The song was originally recorded in 1978 with top West Coast session musicians. It then had English lyrics (written by Kenneth) and was called "Blue Virgin Isles". (The verses of the song contain one of Ted's most astounding melody-lines.) The attempt to promote Ted Gärdestad as an international star wasn't successful; and this English-language album wasn't much noticed even in Sweden. For Kalendarium, fifteen years later,  Kenneth produced a new set of Swedish lyrics, loosely based on the original song, but with marked omissions and additions. These are the lyrics that are given above.In both its versions, the song is about growing away from the certainties of childhood. But it's fair to say that Ted's intervening twelve years of mental instability gave the song a new resonance in 1993. This re-recorded version became a big hit in Sweden and is now regarded as a Swedish classic (as is Sol, Vind och Vatten).


Labels: , ,

0 Comments:

Post a comment

<< Home

Powered by Blogger